Donasies/Skenkings/Borge

Indien jy ons bediening ondersteun en graag ‘n bydrae wil lewer om ook van jou kant af ‘n verskil te maak, is jy welkom om ‘n donasie te maak in die onderstaande rekening of die debietordervorm te voltooi.  Jou finansiele bydrae maak ‘n verskil in baie paartjies se huwelike, tieners se lewens en gesinne se verandering.  Mag God jou bydrae in ‘n honderdvoudige oes laat opkom in jou eie lewe.

Naam: MG Wiid
Instansie:  ABSA
Tjekrekeningnommer:  01012502032
Takkode: 632005
Verwysing:  Gretha Wiid Ministries

Debietordervorm
Debiet Order Vorm


Comments are closed.